Medezeggenschapsraad

SAMEN VERANTWOORDELIJK VOOR DE SCHOOL Medezeggenschapsraad OBS Van der Heijden De medezeggenschapsraad denkt en praat mee over het schoolbeleid en bestuurlijke zaken en adviseert hierin de school. Voor een aantal directie- en of bestuurs beslissingen heeft de MR het recht al dan niet met het voorstel in te stemmen, dan wel een advies hieromtrent uit […]