OUDERS ONTDEKKEN EIGENTIJDS ONDERWIJS IN ZANDDONK

Veiligheid, geborgenheid en gelijkwaardigheid

Kinderen brengen een groot deel van hun eerste levensjaren door op de basisschool. Wat ze daar leren en hoe ze zich daarbij voelen, heeft een grote invloed op hen. OBS Van der Heijden wil haar leerlingen een prettige schooltijd bieden. We hechten veel waarde aan een sfeer waarin iedereen zich thuis en geborgen voelt, waardoor een prettig leef- en leerklimaat ontstaat. Uw kind een bijzonder leuke en leerzame basisschooltijd geven en probleemloos laten doorstromen naar het voortgezet onderwijs; dat is het doel waar wij voor staan.

We zien je op Van der Heijden

Op OBS Van der Heijden is voor ieder kind persoonlijke aandacht. Alle leerlingen kennen elkaar en alle medewerkers van de school kennen de kinderen. Een prettige gedachte!

KERNWAARDEN OBS VAN DER HEIJDEN

De volgende drie pijlers staan centraal:
  • Doelgericht onderwijs
  • Pedagogisch klimaat
  • Verantwoordelijk

OOG VOOR ELKE LEERLING

Doelgericht onderwijs

Kinderen leren het beste in een gestructureerde leeromgeving. Het leerkracht-handelen is hierin erg belangrijk. De leerkracht zorgt voor structuur, geeft regelmatig feedback, enthousiasmeert, motiveert en daagt de kinderen uit, waardoor kinderen ook plezier in het leren hebben. Het onderwijs is doelgericht, sluit aan bij het niveau, de mogelijkheden en talenten van de kinderen. Kinderen nemen daar waar mogelijk eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces. Hierdoor worden kinderen zelfstandig. Met name het jonge kind leert middels spelen en ontdekken. Een goede samenwerking met ouders bevordert het leren van kinderen.
Vanaf groep 3 staat het werken met een eigen portfolio centraal. Met dit instrument wordt het kind steeds meer eigenaar van het leerproces en ontwikkeling. Samen met de leerkrachten wordt in een doorgaande lijn gewerkt aan zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Op deze manier dragen wij zorg voor een soepele overgang vanuit de basis- naar het voorgezet onderwijs.

De kracht van gestructureerde lessen

De leerkrachten werken volgens een vaste structuur. Dat betekent dat iedere les begint met het benoemen van het lesdoel en een korte terugblik op eerdere activiteiten passend bij dit doel. Hierna volgt de instructie op verschillende niveaus, waarna de kinderen aan de slag gaan. Zo krijgt de leerkracht de tijd en mogelijkheid om waar nodig leerlingen extra uitleg te geven en te werken met de niveaus in de klas. Iedere leerling ontwikkelt zich zo op eigen wijze. Elke les wordt afgesloten met een evaluatie op het lesdoel. Zo leren de leerlingen reflecteren en creëren we een taakgerichte werksfeer. Vanuit deze evaluatie kan de leerkracht zijn volgende les gerichter voorbereiden naar behoefte van de leerlingen. De kinderen werken op deze manier bewust aan nieuwe successen.

Scholen op de kaart

Hier krijgt u inzicht in de resultaten van OBS Van der Heijden en de inspectieverslagen. Ga naar www.scholenopdekaart.nl voor verdere informatie.