REGELS VERLOF EN VERZUIM

Leerplicht en verlof

In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Voor verlof dient u in alle gevallen, bij voorkeur zes weken voorafgaand aan het verlof, een verlofformulier in te vullen en af te geven bij de directie. Verlof wordt alleen gegeven indien er sprake is van een zwaarwichtige reden.

Meer informatie kunt u vinden in de schoolgids. Overleg bij specifieke vragen over verlofdagen met de directeur van onze school.

Klik hier om het verlofformulier te downloaden.