ONDERZOEKSVAARDIGHEID EN BURGERSCHAP

Thematisch onderwijs inspireert leerlingen

Openbaar onderwijs dat écht uitdagend is, betekenisvol en inspirerend! Dat is wat OBS Van der Heijden realiseert. Daarom wordt voor de verschillende vakgebieden thematisch gewerkt.
Met deze vorm van onderwijs willen we de kinderen goed voorbereiden op de vaardigheden die de hedendaagse en toekomstige maatschappij aan hen stelt. Denk hierbij aan kritisch en creatief denken, informatie verwerven en deze kritisch beschouwen, mediawijsheid, ICT-vaardigheden en sociale vaardigheden.

Thematisch onderwijs in groep 1 en 2

In groep 1 en 2 wordt de leeromgeving betekenisvol ingericht, waarbij ruimte is voor eigen initiatief en inbreng van de kinderen. De leerkrachten stimuleren actief leren en zelfredzaamheid, zodat de kinderen een positief zelfbeeld krijgen en er gevoel van eigenwaarde aan kunnen ontlenen. De leerkracht daagt uit en stuurt aan op een brede ontwikkeling.

Thematisch onderwijs in groep 3 en 4

Ook in groep 3 wordt vanuit thema’s gewerkt, waarbij het aanvankelijk leesproces wordt ondersteund doormiddel van de methode ‘Veilig leren lezen’. In groep 3 leren de kinderen lezen aan de hand van de afzonderlijke letters. Met deze letters kunnen ze nieuwe woorden maken. Langzamerhand gaan ze deze letters en woorden leren schrijven. Het streven is dat aan het einde van groep 3 alle kinderen teksten met twee- en drielettergrepige woorden kunnen lezen.

Thematisch onderwijs in groep 5 t/m 8

In groep 5 t/m 8 wordt gewerkt met de methode ‘Blink Wereld geïntegreerd’. In deze methode staat onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren centraal. Aan de hand van verschillende thema’s gaan de leerlingen met een vast stappenplan aan de slag. De wereld oriënterende vakgebieden zijn verweven in de verschillende thema’s.