Kindcentrum Zanddonk

KLEINE EIGENWIJSJES OP ONTDEKKINGSTOCHT

Spelen is leren op Kindcentrum Zanddonk

Kinderen spelen naar hartenlust in de grote ruimtes met leuke speelhoeken of ravotten lekker samen op het prachtige speelplein met volop groen en alle ruimte om natuurlijk te spelen. Het plein is voorzien van een uitdagend en gevarieerd speelaanbod waarbij de creativiteit van de kinderen gestimuleerd wordt. Daarnaast biedt Mikz bso, vso en vroegschoolse educatie met VVE-programma aan. Dit betekent dat de ontwikkeling van kinderen spelenderwijs wordt gestimuleerd en de peuters zo worden voorbereid op de basisschool. Door de nauwe contacten met het team van Mikz en school zijn veel kinderen al voordat ze starten in groep 1 bekend met de locatie en het personeel. We blijven steeds werken aan een goede doorgaande lijn en een laagdrempelige overgang van opvang naar start basisschool.

Klik hier voor meer informatie over Mikz peuterspeelzaal Zanddonk.