Leerlingenraad

Leerlingenraad O.B.S. van der Heijden

De leerlingenraad bestaat uit een groep enthousiaste vertegenwoordigers van leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 die nadenken en meebeslissen over activiteiten en veranderingen die bijdragen aan een goede en prettige gang van zaken op de van der Heijden school/ Kindcentrum Zanddonk. Zij vertegenwoordigen hierbij de meningen en ideeën van de leerlingen op onze school. De leerlingenraad is een adviesorgaan (aan bv. OR, MR, schoolleiding etc.) en een denktank.

Schooljaar 2022-2023 zijn de volgende leerlingen verkozen voor de leerlingenraad

  • Hala (groep 5)
  • Ginya (groep 6)
  • Kaan (groep 6)
  • Rooney (groep 7)
  • Hadil ( groep 7)
  • Alexej (groep 8)
  • Adonai (groep 8)
 
 
 

 

De leerlingenraad heeft ongeveer 5 keer in het schooljaar een vergadering. Elke vergadering starten we samen met de leerlingenraad van de Pater vd Geld school. Dan worden agendapunten besproken die van belang zijn voor Kindcentrum Zanddonk. Tijdens de vergaderingen worden agendapunten besproken die vanuit de leerlingen komen. In elke klas staat een ideeën box waarin iedereen een idee/agendapunt voor de leerlingenraad kan inbrengen. Alle ideeën worden eerst binnen de desbetreffende groep besproken en dan wordt bekeken welke punten meegenomen moeten worden naar de vergadering van de leerlingenraad. Een leerling is de voorzitter en zorgt voor de agenda van de vergaderingen. Een andere leerling is notulist en maakt na elke vergadering een notulen.