Leerlingenraad

Leerlingenraad O.B.S. van der Heijden

De leerlingenraad bestaat uit een groep enthousiaste vertegenwoordigers van leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 die nadenken en meebeslissen over activiteiten en veranderingen die bijdragen aan een goede en prettige gang van zaken op de van der Heijden school/ Kindcentrum Zanddonk. Zij vertegenwoordigen hierbij de meningen en ideeën van de leerlingen op onze school. De leerlingenraad is een adviesorgaan (aan bv. OR, MR, schoolleiding etc.) en een denktank.4

Schooljaar 2023-2024 zijn de volgende leerlingen verkozen voor de leerlingenraad

We willen de leerlingen van OBS van der Heijden opleiden tot actieve burgers, die zich medeverantwoordelijk voelen voor de gang van zaken binnen school. De leerlingenraad speelt daarbij een actieve rol, doordat zij een klankbord is voor en door de leerlingen en zo mede betrokken kan zijn bij zaken in en om de school. Zij zetten zich in voor een goede en prettige gang van zaken op school. Elk jaar wordt er een nieuwe leerlingenraad gekozen in de groepen 5 t/m 8.

Alle kinderen kunnen onderwerpen voor de vergadering aandragen, door een briefje in de brievenbus van de leerlingenraad te doen. Onderwerpen die o.a besproken worden zijn; de invulling van de Zanddonkdag, schoolreis, het evalueren van het continurooster etc.  Na de vergadering koppelt de leerling in eigen klas terug wat er is besproken. Hiervan wordt een notulen gemaakt.

Dit schooljaar zijn de leden van de leerlingenraad; Tegsti, Hermon, Suleyman en Hadil.
Wij wensen jullie veel succes!