VEILIGHEID EN GEBORGENHEID VORMEN DE BASIS

Goed onderwijs begint bij een veilig pedagogisch klimaat

Niet voor niets hebben wij als motto ’We zien je op Van der Heijden’. We vinden het fijn dat je er bent en we kijken naar je om. Voorwaarde om te kunnen leren is dat kinderen zich veilig en geborgen voelen. Op OBS Van der Heijden ervaren de leerlingen veiligheid en warmte. Dit doen we door de kinderen positief te benaderen, verwachtingen uit te spreken en afspraken te maken. Het zorgt ervoor dat leerlingen zich prettig en veilig voelen in de klas. Kinderen verlangen naar een schoolomgeving waar ze zichzelf kunnen zijn. Op onze school wordt gewerkt vanuit mogelijkheden.

Vertrouwen in elkaar

Een belangrijk kernwoord bij deze werkwijze is ‘vertrouwen’. Vertrouwen hebben in het kind, vertrouwen tussen de kinderen onderling, vertrouwen in en van de ouders en vertrouwen in elkaar als teamleden. Vertrouwen krijgen in een open en transparante communicatie. OBS Van der Heijden kenmerkt zich door rust, structuur, stabiliteit en continuïteit. Onze leerlingen voelen zich prettig en vrij om zichzelf te zijn.