KINDEREN ERVAREN EEN UITDAGENDE LEEROMGEVING

Aansluiten bij de mogelijkheden van het kind

Het team van OBS Van der Heijden haalt graag alles uit de leerling wat er in zit. Op onze school is dat een breder begrip dan het uitsluitend aanleren van kennis. Voor iedere leerling is uitdagend, leerdoelgericht onderwijs van belang. Wij streven ernaar om leerlingen zo onafhankelijk mogelijk te laten functioneren. Het mooie aan het onderwijs op OBS Van der Heijden is, dat onze leerkrachten iedere dag met een open, nieuwe blik naar hun leerlingen kijken. Iedere dag kunnen namelijk opnieuw keuzes gemaakt worden om de weg naar de te behalen (leer)doelen te bepalen.

Leerkracht heeft elke leerling goed in beeld

Bij doelgericht werken stelt de leerkracht leerdoelen, leerlijnen en activiteiten vast, welke aansluiten bij de mogelijkheden van de individuele leerlingen. In de ochtend krijgen de kinderen doelgerichte directe instructie en worden ze zoveel mogelijk meegenomen in het leerproces. Doordat de leerlingen vanaf groep 5 ook regelmatig digitaal de oefenstof verwerken, kunnen ze extra oefenen en houdt de leerkracht zicht op het niveau van de leerlingen. Er is een sterke balans tussen het digitaal verwerken en het schriftelijk werk.

Ook in de groepen 1/2 wordt gekeken wat de leerlingen nodig hebben om de doelen te kunnen behalen. Deze lessen worden ingericht met thema’s als leidraad. Niet het thema, maar het doel is leidend voor de les. De ontwikkeling van ieder kind wordt bijgehouden en gevolgd via het volgsysteem KIJK.

Brede ontwikkeling

Optimale ontwikkeling stopt niet bij kennis alleen. Op OBS Van der Heijden vinden wij het belangrijk dat de leerlingen zich ook sociaal-emotioneel en creatief kunnen ontwikkelen. Muziek krijgt hierbij specifieke aandacht. De leerlingen krijgen muziekles van een vakdocent, leren noten lezen en een muziekinstrument bespelen. Deze brede ontwikkeling wordt mogelijk gemaakt door een veilige en vertrouwde omgeving te bieden waar open en transparant de dialoog wordt gevoerd. De leerlingen worden in deze dialoog geprikkeld met vragen om hen verder te helpen in de brede ontwikkeling, een voorwaarde om optimaal tot leren te kunnen komen.