SAMENWERKING MET ENTHOUSIASTE OUDERS

De ouderraad maakt het mogelijk

Naast het feit dat de school er natuurlijk is om te leren, worden er met regelmaat activiteiten georganiseerd die zowel leerzaam als ontspannen zijn voor de kinderen. Een groep ouders van OBS Van der Heijden neemt, samen met de leerkrachten, de organisatie van deze activiteiten voor haar rekening. De OR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Bij deze vergaderingen is ook altijd een afvaardiging van het team aanwezig. Tijdens deze bijeenkomsten wordt onder andere gesproken over het werken binnen de verschillende commissies, bijvoorbeeld carnaval en kerst. Ook wordt er tijdens deze vergaderingen ingegaan op zaken die leven bij de ouders.

Vrijwillige ouderbijdrage

Om activiteiten en de onderwijsondersteuning mogelijk te maken, vraagt de ouderraad elk jaar een vrijwillige ouderbijdrage per kind. De ouderbijdrage wordt per schooljaar per kind vastgesteld. Het bedrag wordt door de OR jaarlijks voorgesteld aan de MR. De MR stelt samen met de directeur de ouderbijdrage vast. De activiteiten waaraan dit geld wordt besteed zijn:

  • Verjaardag van de school;
  • Sinterklaasfeest;
  • Kerstfeest;
  • Carnaval;
  • Koningsspelen;
  • Musical en afscheidscadeautje voor groep 8.


Voor het groep-8 kamp wordt nog een extra vrijwillige bijdrage gevraagd aan de desbetreffende ouders. Om het jaar wordt een schoolreis of een feestdag voor Kindcentrum Zanddonk georganiseerd. Voor deze activiteiten wordt een aparte bijdrage gevraagd aan alle ouders.