PRETTIG SAMENWERKEN MET DE OUDERS

Ouderbetrokkenheid brengt uw kind verder

Goede communicatie tussen ouders en school is erg belangrijk. Het sociaal-emotioneel functioneren, de werkhouding en de schoolprestaties van leerlingen worden op deze manier naar een hoger niveau getild. Samen hebben we een belangrijke rol in de opvoeding van uw kind. Kinderen leren beter en gaan met plezier naar school wanneer de ouders zich ook daadwerkelijk betrokken voelen bij de school.

Zo versterken we elkaar in de opvoeding van uw kind. OBS Van der Heijden wil ouders graag betrekken bij het onderwijs en de diverse activiteiten op school. Het belang van ouderbetrokkenheid wordt onderstreept met de Ouderraad en Medezeggenschapsraad.