Verlofaanvraag

REGELS VERLOF EN VERZUIM Leerplicht en verlof In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Voor verlof dient u in alle gevallen, bij voorkeur zes weken voorafgaand […]

Ziekmelden

GEEF ZIEKTEMELDING TIJDIG DOOR Afwezigheid van uw kind vóór 8.30 uur melden Wanneer uw kind ziek is, vragen wij u om uw kind voor schooltijd via Parro ziek te melden. Wilt u een toelichting geven bij de absentie melding, dan kunt u een bericht achter laten in Parro voor de leerkracht. Deze neemt dan waar […]

Communicatie

KORTE LIJNTJES ZORGEN VOOR PRETTIG CONTACT Communicatie rondom uw kind Goede communicatie tussen ouders en school is essentieel. OBS Van der Heijden informeert u via verschillende informatiekanalen over het wel en wee van uw kind. Daarbij vinden we de directe communicatie met u als ouder het allerbelangrijkste. Dit mag de school van ouders verwachten De […]

Ouderbetrokkenheid

PRETTIG SAMENWERKEN MET DE OUDERS Ouderbetrokkenheid brengt uw kind verder Goede communicatie tussen ouders en school is erg belangrijk. Het sociaal-emotioneel functioneren, de werkhouding en de schoolprestaties van leerlingen worden op deze manier naar een hoger niveau getild. Samen hebben we een belangrijke rol in de opvoeding van uw kind. Kinderen leren beter en gaan […]

Parro ouderportaal

OUDERS ALTIJD OP DE HOOGTE MET DE PARRO-APP Altijd goed geïnformeerd Ouders en leerkrachten hebben samen een belangrijke rol in de opvoeding van kinderen. Goede communicatie tussen ouders en de school vinden wij enorm belangrijk. Wij hechten er daarom veel belang aan om ouders te betrekken bij ons onderwijs en de diverse activiteiten op school. […]

Schooltijden

ALTIJD KEURIG OP TIJD OP SCHOOL Schooltijden Een vlotte binnenkomst van alle leerlingen zorgt ervoor dat de lessen op tijd kunnen beginnen.Elke ochtend is er een inloop vanaf 8.20 uur, waarna de lessen om 8.30 uur beginnen. Tussen de middag lunchen de leerlingen op school en spelen ze ook buiten met toezicht van docenten  Groep […]

Schoolgids

DOWNLOAD DE SCHOOLGIDS Lees alle praktische zaken in de schoolgids In onze schoolgids staat alle belangrijke informatie over de school. Daarnaast worden hierin ook onze afspraken, regelingen over verlof, klachten en vakantie weergegeven. U kunt de schoolgids als pdf-bestand downloaden. Klik hier voor onze  Schoolgids 2023-2024

Vakanties en feestdagen

VAKANTIES, FEESTDAGEN EN VRIJE DAGEN Schoolvakanties In dit schooljaar zijn de vakanties als volgt: Gebeurtenis Periode Herfstvakantie 14 oktober tot en met 22 oktober 2023 Kerstvakantie 23 december 2023 tot en met 7 januari 2024 Voorjaarsvakantie 10 februari tot en met 18 februari 2024 2e Paasdag 1 april 2024 Meivakantie 22 april tot en met […]

Ouderraad

SAMENWERKING MET ENTHOUSIASTE OUDERS De ouderraad maakt het mogelijk Naast het feit dat de school er natuurlijk is om te leren, worden er met regelmaat activiteiten georganiseerd die zowel leerzaam als ontspannen zijn voor de kinderen. Een groep ouders van OBS Van der Heijden neemt, samen met de leerkrachten, de organisatie van deze activiteiten voor […]

Activiteitenkalender

ACTIVITEITENKALENDER Altijd op de hoogte Alle activiteiten die op OBS Van der Heijden plaatsvinden, worden weergegeven in de activiteitenkalender.  De activiteiten staan op een overzichtelijke manier per maand aangegeven. Alle oudste leerlingen uit het gezin ontvangen een papieren kalender.  Klik hier voor onze Activiteitenkalender 2023-2024