Schoolplan


Scholen zijn een professionele organisatie. Dit betekent dat zij constant bezig zijn om allerlei zaken te verbeteren. Elke school moet een schoolplan hebben waarin staat wat zij de komende periode willen verbeteren. Het gaat steeds om een periode van 4 jaar. 
In 2016 heeft onze school weer een nieuw schoolplan gemaakt. Hierin staat wat wij in 2019 bereikt willen hebben. In de onderstaande link kunt u ons schoolplan downloaden. Bij vragen kunt u terecht bij Sjaak van Wandelen of Jessica Peters van Beurden.

Download het schoolplan 2019-2023 OBS van der Heijden