Ouderparticipatie OR


Deze commissie heeft meer een ondersteunende taak. Zij organiseert op eigen initiatief en in overleg met het team allerlei gezellige activiteiten en feesten. Voor het verlenen van hand- en spandiensten zijn zij overdag vaak op school aanwezig. De voorzitster van de ouderraad is Angela Frijters. De O.R. overlegt ongeveer zeven keer per schooljaar.
29-08-2019
24-10-2019
28-11-2019
23-01-2020
20-03-2020
15-05-2020
12-06-2020
Alle ouders zijn welkom deze bijeenkomsten bij te wonen. Contact persoon vanuit het leerkrachtenteam is Renata Jozic.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met haar: r.jozic@stichtingbravoo.nl

     Elke donderdag kunnen de kinderen van groep 5  t/m 8 hun boeken ruilen in de kuip.
     Ouders helpen daarbij.