Ouderparticipatie OR


Deze commissie heeft meer een ondersteunende taak. Zij organiseert op eigen initiatief en in overleg met het team allerlei gezellige activiteiten en feesten. Voor het verlenen van hand- en spandiensten zijn zij overdag vaak op school aanwezig.

De O.R. overlegt ongeveer zeven keer per schooljaar.
10 september 2020
12 november 2020
10 december 2020
21 januari 2021
18 maart 2021
20 mei 2021
1 juli 2021

Alle ouders zijn welkom deze bijeenkomsten bij te wonen. Contact persoon vanuit het leerkrachtenteam is Renata Jozic.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met haar: r.jozic@stichtingbravoo.nl

     Elke donderdag kunnen de kinderen van groep 5  t/m 8 hun boeken ruilen in de kuip.
     Ouders helpen daarbij.