Ouderparticipatie MR


Aan elke school is een medezeggenschapsraad (M.R.) verbonden. De M.R. bestaat voor de helft uit ouders en voor de andere helft uit teamleden. Tot de taken van de M.R. behoren het meedenken en meepraten over voorgenomen besluiten met betrekking tot organisatie en communicatie, onderwijs en leerling-zorg, financieel beleid en beheer en personeelsbeleid. De voorzitter van de M.R. is Jessica Peters- van Beurden. De M.R. vergadert ongeveer zes keer per schooljaar. Alle ouders zijn welkom om deze bijeenkomsten bij te wonen. De data van de vergaderingen komen op deze website. De notulen kunt u opvragen bij de voorzitter van de MR. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jessica Peters- van Beurden: j.vanbeurden@stichtingbravoo.nl


De data van de MR-vergaderingen van het schooljaar 2018-2019 zijn:
01-10-2019
03-12-2019
04-02-2020
14-04-2020
23-06-2020