Ouderparticipatie MR


Aan elke school is een medezeggenschapsraad (M.R.) verbonden. De M.R. bestaat voor de helft uit ouders en voor de andere helft uit teamleden. Tot de taken van de M.R. behoren het meedenken en meepraten over voorgenomen besluiten met betrekking tot organisatie en communicatie, onderwijs en leerling-zorg, financieel beleid en beheer en personeelsbeleid. De voorzitter van de M.R. is Rodé Duursma. De M.R. vergadert ongeveer zes keer per schooljaar. Alle ouders zijn welkom om deze bijeenkomsten bij te wonen. De data van de vergaderingen komen op deze website. De notulen kunt u opvragen bij de voorzitter van de MR. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rodé Duursma: r.duursma@stichtingbravoo.nl 

De MR-leden vanuit het team:
Rodé Duursma
Maaike Linders

De MR-leden vanuit de ouders:
Milka Buch
Demet Yüce

De data van de MR-vergaderingen van het schooljaar 2020-2021zijn:
1 oktober 2020
3 december 2020
25 februari 2021
29 april 2021
17 juni 2021