Links


www.stichtingbravoo.nl BRAVOO is de stichting waaronder onze school valt. Site met uitgebreide informatie aan over het openbaar onderwijs in de gemeenten Dongen, Geertruidenberg, Loon op Zand en Waalwijk.
 www.jeugdengezinwaalwijk.nl Centrum Jeugd en Gezin. Informatie en ondersteuning bij opgroeien en opvoeden.
www.mikz.nl Mikz is een kinderopvang voor de buiten- en voorschoolse opvang.
 
www.bibliotheekmb.nl
 
 www.samenwerkingsverbandLHA.nl  
Stichting KOMM: externe klachtencommissie
www.komm.nl

Stichting KOMM
Ambtelijk secretaris Regio West
Mevr. drs. A. de Koning-Meeùs
Postbus 1 4854 ZG Bavel
Telefoon: +31 (0)6 411 671 34
Email: a.dekoning@komm.nl