Buitenschoolse opvang MIKZ


Binnen het schoolgebouw van de openbare van der Heijdenschool is er gelegenheid voor buitenschoolse of voorschoolse kinderopvang.
Deze wordt gerealiseerd door MIKZ.
Meer informatie vindt u op www.mikz.nl

De tarieven van MIKZ zijn te vinden in de tarievenkrant. Om deze krant te bekijken klikt u op de volgende link: https://www.mikz.nl/tarieven/