Privacy Policy


Disclaimer

Aansprakelijkheid
Alle webpagina's op deze site zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door OBS Van der Heijden. Onvolkomenheden kunnen zich desalniettemin voordoen. OBS Van der Heijden kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade welke het gevolg is van feitelijke onjuistheden in de aangeboden informatie respectievelijk anderszins het gevolg is van het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de aangeboden informatie. OBS Van der Heijden kan voorts op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade welke het gevolg is van technische stoornissen, waardoor de pagina's op enig moment of voor een gegeven periode niet of niet volledig beschikbaar zijn.

Privacy verklaring
Log-files
Momenteel wordt geen informatie verzameld in log-files. OBS Van der Heijden behoudt zich het recht voor om dit in de toekomst wel te gaan doen. OBS Van der Heijden kan deze informatie gebruiken voor interne doeleinden zoals traffic- en profielanalyse en op die manier het dienstenaanbod van OBS Van der Heijden nog beter af te stemmen op de behoeften van de gebruikers.

Gebruik van cookies
De website van OBS Van der Heijden maakt op dit moment geen gebruik van 'cookies', maar gaat dit in de toekomst waarschijnlijk wel doen. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden om de performance van de website te verbeteren. Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard door gebruikers; u vindt ze dan ook op bijna alle belangrijke websites. Indien u het gebruik van cookies uitschakelt in uw browser, kunnen wij u op dat moment geen correcte werking van de website van OBS Van der Heijden garanderen.

Copyright
Niets van deze site mag zonder toestemming van OBS Van der Heijden worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in welke vorm en op welke wijze dan ook, noch worden gebruikt voor andere sites. Afdrukken van pagina's zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Iedereen die zich toegang verschaft tot de site van OBS Van der Heijden wordt geacht op de hoogte te zijn met het hierboven vermelde en hiermee akkoord te gaan.