Leerlingzorg


We volgen de ontwikkeling van elk kind, ook de sociaal-emotionele ontwikkeling. De resultaten nemen we op in een Cito-leerlingvolgsysteem. Onze manier van werken gaat uit van de kwaliteiten van uw kind. We passen het aanbod op een dusdanige manier op uw kind aan, dat het zich optimaal ontwikkelt. We stellen hoge eisen aan alle leerlingen en geven onderwijs op drie niveaus. Hierdoor dagen we elk kind uit te laten zien wat hij of zij kan.

Het openbaar onderwijs is algemeen toegankelijk en elke school bepaalt de grenzen van leerlingzorg. De visie van onze school op zorg is oriëntatie op afstemming. Hierin wordt gestreefd om zoveel mogelijk leerlingen binnen de school, eventueel met behulp van externe ondersteuning, passend onderwijs te bieden. Centraal bij de vaststelling van de grenzen van onze zorg staat het belang van het kind en de mogelijkheden van de school om het ontwikkelingsproces van het kind te ondersteunen. Ook rust en veiligheid en het leerproces van andere leerlingen zijn belangrijke aandachtspunten.

De school hanteert voor de aanname van de leerling een stappenplan om in nauwe samenspraak met de ouders vast te stellen of de noodzakelijke zorg gedurende de school-loopbaan gegeven kan worden. Indien de school de noodzakelijke zorg niet kan bieden, wordt het kind niet toegelaten.

Zie voor verdere informatie onze schoolgids, of neem contact op met Ilse van Gog, i.vangog@stichtingbravoo.nl  .