Organisatie


Onze school heeft ongeveer 85 leerlingen, verdeeld over 4 groepen. Er zijn vier combinatiegroepen: 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8.  Wij streven er naar de groepen zo klein mogelijk te houden waardoor leerkrachten in staat zijn het onderwijs op het niveau van de leerling af te stemmen en voldoende aandacht te geven aan leerlingen die dat nodig hebben. De kinderen die minder, maar zeker ook kinderen die meer aankunnen, krijgen extra aandacht. Waar nodig worden de leerkrachten ondersteund door extra handen in de groep.

De school heeft fulltime en parttime leerkrachten. De continuïteit van het onderwijs in de groepen wordt gewaarborgd door een overzichtelijke registratie en gestructureerd overleg.

Het overleg wordt voor een schooljaar gepland.  Daarnaast zijn er groepsbesprekingen en leerlingbesprekingen. Ook organiseren we teamgerichte nascholing en voeren we overleg met externe deskundigen. Op deze manier zetten we onze tijd doelgericht in.