Ons onderwijs


OBS van der Heijden is een VVE school. Dat houdt in, dat de leerkracht van groep 1-2 samenwerkt met peuterspeelzaal Kiekeboe. Het doel van deze samenwerking is een doorgaande lijn te waarborgen als het gaat over taalonderwijs.
De peuters en de kleuters werken 2 keer per jaar aan dezelfde thema’s, houden minivieringen en er gaan regelmatig peuters spelen bij de kleuters en andersom.

In groep 1-2 werken we met de nieuwe methode Kleuterplein 2. Met Kleuterplein 2 ontdekken en ervaren kleuters de wereld om hen heen. De kleuters leren zo door spelen en doen. Kleuterplein 2 is meer dan alleen taal en rekenen: ook motoriek, wereldoriëntatie, muziek, voorbereidend schrijven en sociaal-emotionele ontwikkeling komen aan bod. Kleuterplein biedt onderwijs op 3 niveaus. Kleuters die meer of minder aankunnen, krijgen extra aandacht in een klein groepje. De onderwijsassistent wordt hierbij ingezet.

In groep 3 start het aanvankelijk technisch lezen met de methode van Veilig Leren Lezen, KIM versie. 

De groepen 4 t/m 8 werken met Estafette; een methode voor voortgezet technisch lezen. Deze methode biedt leesonderwijs op 3 niveaus.

De groepen 4 t/m 8 werken met de methode Nieuwsbegrip XL. Deze methode voor begrijpend lezen werkt met actuele teksten. De leerkrachten kunnen de teksten van internet downloaden. De methode heeft veel aandacht voor woordenschatonderwijs en speelt hierbij goed in op de verschillen tussen de niveaus van de kinderen. Groep 4 begint met begrijpend lezen na de Kerstvakantie.

De groepen 4 t/m 8 werken met de methode Taalactief 4. Deze methode heeft veel aandacht voor woordenschatonderwijs en spelling en speelt ook goed in op de verschillen tussen kinderen. Op onze school krijgt het woordenschatonderwijs extra aandacht. Taal wordt volledig digitaal aangebden. 

Het rekenonderwijs bieden we aan vanuit een wiskundige oriëntatie met de methode Wereld in Getallen. Naast het hoofdrekenen vinden we het belangrijk dat leerlingen wiskundige problemen leren oplossen en tabellen en grafieken leren opstellen van gegevens die ze verzameld hebben.

Het vak wereldoriëntatie is in groep 3-4 gekoppeld aan de thema’s van Veilig leren lezen ( groep 3) en de thema’s van Taal Actief (groep 4).
Wereldoriëntatie in groep 5 t/m 8 wordt gegeven met de methode Blink. 

Voor het oefenen van studievaardigheden gebruiken we in groep 5 t/m 8 de methode Blits.

Sociaal-emotionele ontwikkeling en het bevorderen van creativiteit en expressie zijn belangrijke onderdelen van de school. Daarom bieden we in samenwerking met organisaties voor cultuureducatie de leerlingen een aantal projecten aan.
Sinds schooljaar 2016-2017 werken wij met de methode 'kinderen en hun sociale talenten'. Deze methode zetten wij proactief in op de momenten dat er iets speelt in een groep. Door de methode kan de leerkracht goed ingaan op de ontstane situatie en deze in de groep bespreekbaar maken. 

De groepen 1-2 hebben dagelijks bewegingsonderwijs op het rooster staan. Voor de groepen 3 t/m 8 is dat twee maal per week. Op vrijdag verzorgt de vakleerkracht de lessen bewegingsonderwijs. Vanwege de bouw van onze nieuw school gymmen we tijdelijk elders. Om deze reden wordt de gymles voor groep 3 t/m 8 1 keer in de week aangeboden. (dit is dan een langere gymles) 

Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk in het leven geroepen. Het Label met het beeldmerk Seef de Zebra toont aan dat onze school zich inzet/gaat inzetten voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school. Op onze school wordt voldaan aan de BVL eisen. BVL staat voor
Brabant Veiligheids Label. Ieder jaar worden deze regels aangescherpt en 4 keer per jaar komen alle BVL afgevaardigden van de gemeente Waalwijk bij elkaar om te werken aan een veilig verkeersplan rondom de school. Tevens hebben we op school een verkeersprotocol, ouders zijn vrij om dit protocol in te zien.