Leerlingenraad


Op onze school hebben we een leerlingenraad. 

Wat is een leerlingenraad ?

In een leerlingenraad zitten kinderen die gekozen zijn door hun eigen klas. Alle kinderen mogen stemmen op de leerling die zij het meest geschikt vinden voor in de leerlingenraad.  De docent van de klas mag ook meestemmen. Deze stem telt 2 x mee.  De kinderen die in de leerlingenraad zitten zijn leerlingen die graag namens hun klas allerlei zaken willen bespreken. Zo weten we wat de kinderen van onze school belangrijk vinden. Dat betekent dat zij de belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. Deze zaken kunnen ze bespreken in vergaderingen van de leerlingenraad. 

Wat doet de leerlingenraad ?
Iedereen zal misschien wel iets kunnen bedenken waarin de school nog kan verbeteren. Maar hoe maak je jouw ideeën bekend? Een leerlingenraad kan meedenken met de leerkrachten en zal aan de slag gaan met de ideeën die ze binnenkrijgen. Met een groep sta je sterker dan alleen. Deze raad kan zich ook bezighouden met het meedenken over de organisatie van allerlei activiteiten zoals de kerstviering, carnaval enz.

Wie zitten in de leerlingenraad ?
In de leerlingenraad zitten leerlingen uit de bovenbouw (groep 5 t/m 8). Uit elke klas worden een of meer leerlingen gekozen om de klas te vertegenwoordigen. Dat zijn dus leerlingen die in de eigen klas vragen welke ideeën er zijn. Zij moeten de informatie uit de klas goed kunnen overbrengen naar de leerlingenraad tijdens een vergadering. En andersom ook wat besproken is in een vergadering weer in de klas vertellen. Deze vertegenwoordigers doen hun werk niet alleen. Ze worden begeleid door juffrouw Ilse

Dit schooljaar zitten de volgende kinderen in leerlingenraad: (leerlingenraad moet nog gekozen worden)
groep 5/6: Zenab, Margriet
groep 7/8: Anna, Salam en Tyriana

Hoe werkt de leerlingenraad ?
Deze groep komt een paar keer per jaar bij elkaar om te vergaderen. De gekozen vertegenwoordigers vertellen de punten die in de klas naar voren zijn gekomen. De leerlingenraad kijkt welke punten besproken kunnen worden. Deze komen op de agenda. Er wordt een schriftelijk verslag gemaakt van elk overleg (notulen).
Een leerling zit maximaal 2 jaar achter elkaar in de leerlingenraad. Na 2 jaar worden er weer andere kinderen gekozen.

Data voor de komende bijeenkomsten
We vergaderen dit schooljaar 5 keer. De vergaderingen vinden plaats op de volgende data:
- Donderdag 29 oktober 2020, onder schooltijd.
- Donderdag 3 december 2020, onder schooltijd.
- Donderdag 4 februari 2021, onder schooltijd.
- Donderdag 22 april 2021, onder schooltijd.
- Donderdag 3 juni 2021, onder schooltijd.

Zo zijn we samen thuis op school!