Groep 5/6 - Huiswerk/Oefenen


Huiswerk groep 5-6:
Elke week krijgen de leerlingen huiswerk mee:
1)  Begrijpend lezen; de extra les van Nieuwsbegrip XL: De leerlingen moeten de tekst goed lezen en dan de vragen beantwoorden.
2) Rekenen; de leerlingen maken 1 bladzijde uit het boekje "Redactie sommen". De leerlingen moeten heel goed de vraag lezen en de som of sommen uit het verhaaltje halen. De berekeningen schrijven ze op met het uitgerekende antwoord.
3) Woordenschat: de leerlingen maken 1 bladzijde uit het boekje "woordenschat". De leerlingen mogen hierbij een woordenboek of internet gebruiken om woorden op te zoeken.


Het huiswerk gaat maandag mee naar huis en het moet donderdag worden ingeleverd. Als de kinderen op maandag, dinsdag en woensdag even 15/20 minuten werken na schooltijd, moet het werk af kunnen zijn.
Op donderdag kijken we het huiswerk klassikaal na.
Wanneer de kinderen het huiswerk vergeten krijgen ze een kruisje. Bij 3 kruisjes krijgen ze 1 extra huiswerkblad mee naar huis.
 


Topografie: 
De kinderen krijgen regelmatig een topografie-opdracht mee naar huis. Ze moeten dan thuis leren, waar allerlei steden, zeeën en rivieren liggen. Ze mogen dat een week leren en dan krijgen ze daar op school een proefwerk over.
Groep 5 krijgt 6 proefwerken over de topografie van Nederland.
Groep 6 krijgt 8 proefwerken over de topografie van Nederland.


Boekbespreking en spreekbeurt:

De leerlingen geven in groep 5-6 allemaal 1 boekbespreking en 1 spreekbeurt. In de klas krijgen de leerlingen uitleg over hoe ze dit moeten voorbereiden.

Hoe doe je een boekbespreking in groep 5-6?

Hoe doe je een spreekbeurt in groep 5-6?Planning boekbesprekingen en spreekbeurten 2018-2019

 

extra oefenen thuis:

De tafels: Erg belangrijk zijn de tafels. Het is belangrijk dat de leerlingen uit groep 5-6 de tafels van 1 t/ m 10 geautomatiseerd hebben. Er zijn leuke sites op internet waarop ze de tafels kunnen oefenen. Maar u kunt ook gezellig samen met uw kind de tafels oefenen thuis.
Kinderen, die de tafels goed kennen, kunnen straks in groep 7 met meer gemak sommen met breuken en procenten uitrekenen. Een aantal leuke sites om de tafels thuis op de computer te oefenen zijn :

www.rekenen-oefenen.nl      www.onlineklas.nl      www.tafels-oefenen.nl


Lezen: Regelmatig lezen of voorlezen is erg belangrijk. Dit vergroot de woordenschat en het tempo van het lezen. U kunt bij de bibliotheek in het centrum boeken halen op het niveau van uw zoon/dochter. Het abonnement op de bieb is gratis voor kinderen. Het maakt niet uit wat de kinderen lezen (een stripboek, een informatieboek, een verhalenboek), als ze maar veel lezen.
Thuis kan ook geoefend worden met het op tempo woorden lezen. Op www.gynzy.nl kunnen de leerlingen woorden flitsen oefenen.

Spelling: kan thuis ook geoefend worden. Op school hebben we de methode taal actief spelling. Op de site hieronder kunnen de kinderen de spelling moeilijkheden oefenen die aansluiten bij de methode die we in de klas gebruiken.

http://oefensite.rendierhof.nl/index.php/overzicht/taal/58-spelling

Overige vakken oefenen:
www.gynzy.com (dit is een website waarop verschiilende vakken extra geoefend kunnen worden)
www.leestrainer.nl ( cito gerelateerde oefeningen)

  Ga terug naar de hoofdpagina