Groep 3/4 - Groep 3/4Algemeen

Klasseregels:

- Er is er één die praat, zodat alles beter gaat.
- Ruzie maken is niet fijn, we willen allemaal vriendjes zijn.
- Ruim je eigen rommel op, dan is onze klas tiptop.
- Voor groot en klein zullen we aardig zijn.
- Lachen is fijn maar uitlachen doet pijn.
- Wij houden onze handen bij onszelf.
- Binnen is het wandelgebied, buiten hoeft dat niet.
- Stel mag ik...of wil je.... vragen, dan zal het samenspelen vast slagen.

Toiletbezoek;
Zoveel mogelijk thuis. Kinderen mogen voor en na schooltijd en in de pauze naar de wc.

Eten en drinken:
Eten en drinken doen we in de pauze. Op woensdag, donderdag en vrijdag moeten de kinderen een gezonde pauzehap meenemen. Dit kan groente of fruit zijn.

Verjaardag:
Een kwartier voor de pauze wordt de verjaardag gevierd. Hier zijn geen ouders bij aanwezig.
Er zitten 18 kinderen in de groep.

Gymnastiek:
Dinsdag- en vrijdagochtend.
De gymspullen gaan telkens mee naar huis.
Denk aan goede gymschoenen, een t-hirt en een broekje.
Het is fijn als de kinderen die dag geen sieraden dragen.

Speelgoed:
De kinderen mogen alleen iets van huis meenemen na hun verjaardag en op de eerste schooldag na Sinterklaas.Lezen groep 3

We gebruiken de methode Veilig Leren Lezen.
Klik voor meer informatie op:
Veilig leren lezen

Lezen groep 4

We gebruiken op school de methode Estafette, het vervolg op Veilig Leren Lezen.
Net zoals VLL werkt Estafette met drie niveaus:
aanpak 1 risicolezers
aanpak 2 methode volgers
aanpak 3 snelle lezers

    
 
 
 
Rekenen
Allemaal getallen!
Overal om ons heen zijn getallen. Als we opstaan kijken we op onze wekker. De thermostaat moet om hoog. U controleert de datum op het pak melk: is die nog houdbaar? Kijk even op de kalender, welke dag is het? Is er iemand jarig?
In groep 3 leren de kinderen eerst de getallen tot 10 en dan al gauw tot 20. Dat gebeurt eerst heel concreet.
Ze leren dat een getal een eigen plekje heeft in een rij van getallen,dat het een groepje concrete dingen kan zijn en dat er een symbool voor is.


Ook leren de kinderen dat je een getal op verschillende manieren kunt weergeven. Bij dat weergeven is het belangrijk dat een kind leert hoe je in één keer de hoeveelheid kunt overzien, bijvoorbeeld met fiches in twee rijtjes onder elkaar, met vingers en met turfstreepjes.
In al die manieren van weergeven kan een kind handig gebruik maken van de vijf. Grotere getallen leren ze dan snel te herkennen als 5 en nog wat. Ze herkennen bijvoorbeeld 8 als 5 en 3.

Voor het aanleren van getalbeelden gebruiken we o.a. het rekenrek.
"Is dat niet gewoon het ouderwetse telraam, dat ziet er precies hetzelfde uit ?"
Nee, het rekenrek heet echt zo, omdat er wel degelijk op gerekend wordt en niet geteld.

Kinderen leren om niet steeds te gaan tellen maar gebruik te maken van getalbeelden.
Daarbij leren ze handig gebruik te maken van de 5-structuur, 5 witte en 5 rode kralen.

Bijvoorbeeld: 8 is een groep van 5 witte en 3 rode kralen, 9 is 5 en 4.

Later volgt de dubbelstructuur: 4 boven en 4 onder is 8


Al deze structuren worden ingezet om de kinderen te helpen bij het automatiseren van de optel- en aftreksommen tot 20. Aan het eind van het schooljaar moeten de kinderen deze sommen vlot kunnen maken.

In groep 4 leren de kinderen optellen en aftrekken tot 100 en leren ze de tafels 1 t/m 5 en 10.   
 
In beide groepen komen opdrachten aan de orde die te maken hebben met geld, tijd en meten.

We gebruiken de methode Wereld in Getallen. Klink op de link voor meer informatie.


Schrijven

We gebruiken de methode Pennenstreken.

In groep 3 leren de kinderen eerst de de blokletters, later de schrijfletters en verbindingen zodat ze aan het eind van het jaar aan elkaar kunnen schrijven.
De kinderen schrijven het hele jaar met potlood.

In groep 4 leren de kinderen de hoofdletters schrijven.
De kinderen schrijven met vulpen of met een pen van huis.