Groep 1/2 - Info kleuterplein en KIJK


Wij maken gebruik van observatiesysteem KIJK.
Dit is een observatiemethode waarbij de leerkracht het kind op alle ontwikkelingsgebieden volgt.
De leerkracht observeert en signaleert en vult de gegevens in in het systeem. Hieruit volgt een overzicht van waar de leerling staat ten opzichte van andere leeftijdsgenoten.
Om te zien wat uw kind zou moeten kennen/kunnen kunt op onderstaande links klikken. 
De bovenste balk geeft de leeftijd weer. Als uw kind 5 jaar is, dan kijkt u dus in de kolom onder de 5. 




Voor de inhoud van ons onderwijs maken wij gebruik van de methode 'kleuterplein 2'
Dit is een totaal methode. Dat betekent dat alle onderdelen in een methode aan bod komen.
- taal
-rekenen
-sociaal-emotionele ontwikkeling
-spel
-muziek
-lichamelijke opvoeding (gym)

Wilt u meer informatie over deze methode? Klik dan hier voor de informatiebrochure