Ouderparticipatie OR


Deze commissie heeft meer een ondersteunende taak. Zij organiseert op eigen initiatief en in overleg met het team allerlei gezellige activiteiten en feesten. Voor het verlenen van hand- en spandiensten zijn zij overdag vaak op school aanwezig. De voorzitster van de ouderraad is Angela Frijters. De O.R. overlegt ongeveer zeven keer per schooljaar.
30-08-2018
25-10-2018
29-11-2018
24-01-2019
21-03-2019
16-05-2019
13-06-2019
Alle ouders zijn welkom deze bijeenkomsten bij te wonen. Contact persoon vanuit het leerkrachtenteam is Ilse van Gog.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met haar: ivangog@obsvdheijden.nl 


     Elke donderdag kunnen de kinderen van groep 5  t/m 8 hun boeken ruilen in de kuip.
     Ouders helpen daarbij.