Voor de oudersOuders betrekken we bij de school. Ze denken mee in de medezeggenschapsraad (MR) en de ouderraad (OR). Via de OR betrekken we ouders ook bij de groepsactiviteiten. Hun inzet wordt door ons gewaardeerd tijdens een bedankochtend. Maar het belangrijkst is nog dat ouders zich gehoord voelen. U kunt op inloopmiddagen de vorderingen van uw kind bekijken. De data van de inloopmiddagen zijn te vinden op onze kalender.

Daarnaast vinden er rapportgesprekken plaats, maar uiteraard kunnen ouders altijd tussentijds met vragen bij de leerkracht terecht.