Groep 7/8 - Woordenschat


Woordenoverzicht

de documentaire
een film over iets wat echt gebeurd is

stuiten op
vinden terwijl je er niet naar zoekt, aantreffen

strafbaar
verboden (waar je straf voor kunt krijgen)

plegen
uitvoeren, doen (wordt vaak gebruikt bij een misdaad)

de daad
de actie, dat wat je doet

zich richten op
de aandacht hebben voor, focussen

de expert
iemand die ergens veel van weet

de preventie
het voorkómen van een probleem

zich bewust worden van
gaan begrijpen, doorkrijgen

potentieel
mogelijk