Groep 7/8 - Komende maanden


Maart:

Aanmelden op het VO
Op 11 en 12 maart kunnen alle schoolverlaters zich aanmelden op het VO. Neem deze avond de gevulde enevlop mee die u bij het definitieve adviesgesprek heeft meegekregen.

Thema Reizen
Op 12 maart luiden we het Thema Reizen in met een gezamenlijke opening vor de gehele school. Tot aan de meivakantie gaan we hier aan werken. Op 18 maart verzorgend e groep 1 t/m 6 een voorstelling. In de middag is er een tentoonstelling om de gemaakte werkstukken te laten zien. 

Boomfeestdag
op 13 maart gaan we met groep 7/8 de Boomfeestdag vieren in de Gemeentewerf in Waalwijk. Hier gaan we te voet naar toe. Voor eten en drinken wordt gezorgd en de brief met verdere informatie volgt later.

Politie
Op 18 maart komt de Politie een les verzorgen over cyberpesten, criminilateit en de gevolgen daarvan. 

Week van het Geld
Van 25 t/m 29 maart gaan we aan de slag met de week van het geld. Dit koppelen we aan het thema reizen door op onderzoek uit te gaan wat de (persoonlijke) waarde van geld is en wat je er mee kan (bereiken). 
April:
Schriftelijk Verkeersexamen
Op 4 april maakt groep 7 het schriftelijk verkeersexamen. In de klas, maar ook thuis kunnen de kinderen oefenen met het maken van de opgaven. Uw kind heeft al een flyer meegekregen waarop staat hoe en met welke site ze kunnen oefenen. 

Wiskunde Peil en Rekentoets
Op vrijdag 5 april maakt groep 8 de Wiskunde Peil en Rekentoets. Enkele jaargroepen van Stichting Bravoo zijn hiervoor uitgekozen, waaronder groep 8. Ik zal bij de afname aanwezig zijn en groep 7 volgt les van een andere leerkracht hier op school.

Praktisch Verkeersexamen
Op 11 april wordt het praktisch verkeersexamen voor de kinderen van groep 7 afgenomen. Verdere informatie volgt per brief.

Koningsspelen
Op vrijdag 12 april vieren we met de hele school de Koningsspelen. Aan het begin van de ochtend is er voor iedere groep een ontbijt in de klas. De bovenbouw zal net als vorig jaar gaan zwemmen, ditmaal bij Zwembad Olympia in Waalwijk.

Tentoonstelling
Op 18 april houden we met alle klassen een tentoonstelling waarvoor u allen welkom bent. De exace tijden volgen nog in een brief. In de avond voeren de groepen 1 t/m 6 een toneelstuk op. 

Meivakantie
Op vrijdag 19 april zijn de kinderen al vrij en mogen ze van een heerlijke vakantie gaan genieten!