Directie en Managementteam - Sjaak van Wandelen


Sjaak van Wandelen In mijn  loopbaan in het onderwijs heb ik naast de taken van groepsleerkracht, al ruim 27 jaar ervaring als directeur.

Na een start als groepsleerkracht in Renkum en vervolgens Arcen belandde ik in Nieuwegein. Daar ben ik 6 jaar directeur geweest om vervolgens in Dongen de functie van directeur te aanvaarden. Een functie die ik ruim 21 jaar ingevuld heb.

En dan nu de uitdaging op de obs van der Heijden en de obs de Radonkel.

Mijn drive is om voor de kinderen, samen met het team een zodanig leef- en werkklimaat te creëren, dat iedereen weet dat hij geaccepteerd en gewaardeerd wordt. Iedereen moet kunnen blinken en aangesproken worden op zijn talenten!! 

Ik werk niet alle dagen op de van der Heijden, maar ik ben net als juffrouw Jessica altijd bereid om in voorkomende gevallen met u in gesprek te gaan als u ergens mee zit. << terug naar het overzicht